Directe toegang

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit wordt ook wel Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) genoemd. Voor u betekent dit dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing van de (huis)arts meer nodig heeft.  

Echter, Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA en Nationale Nederlanden vergoeden de DTD niet. In deze gevallen raden wij u aan om een verwijzing te vragen aan uw (huis)arts zodat u wel aanspraak kunt maken op de vergoeding vanuit de basisverzekering. 

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u terug lezen of directe toegankelijkheid volledig wordt vergoed.