Herstelzorg COVID-19

Mensen die herstellen van COVID-19 zijn gebaat bij de inzet van een diëtist. In de herstelperiode na COVID-19 is de voedingsbehoefte nog altijd verhoogd en kunnen klachten als vermoeidheid, verandering van reuk en smaak en kortademigheid de voedingsinname bemoeilijken. Dit heeft per 18 juli 2020 geresulteerd in het feit dat er nu meer uren zorg beschikbaar is gekomen voor mensen die in een herstelfasetraject zitten.

Herstelzorg mag ingezet worden:

 • Aan het eind van de acute fase en nog 4 maanden daarna.
  • Je komt hiervoor in aanmerking nadat je bent doorverwezen door de huisarts waarna de behandeling binnen één maand na verwijzing gestart moet zijn
  • Wanneer je voor 1 juni 2020 niet meer in het acute ziektestadium was, kun je nog tot 1 november 2020 beginnen met de herstelzorg. De datum van verwijzing is in deze situatie niet relevant als je maar een verwijsbrief van de huisarts hebt.
 • Naast de vereiste van een verwijsbrief moet je ook akkoord geven dat je mee doet aan het medisch wetenschappelijk onderzoek
  • Je kan tussentijds stoppen met je deelname aan dit onderzoek. Echter, vanaf dat moment vervalt de aanspraak op deze tijdelijk regeling.

Waar heeft u recht op:

 • Maximaal 7 uur begeleiding in 6 maanden tijd.
 • De kosten worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Houdt hierbij wel rekening met het verplicht eigen risico.

Onder de noemer herstelzorg kan de diëtist ingeschakeld worden bij:

 • Ongewenst gewichtsverlies
 • Ongewenst krachtverlies
 • Onvolwaardige voedingsinname (verminderde intake en/of eenzijdige intake)
 • Aanhoudende maag- en/of darmklachten (en daardoor niet durven eten en/of (onnodig) mijden van voedingsmiddelen)
 • Verlies van eetlust, verandering van smaak en/of aversie tegen bepaalde voedingsmiddelen
 • Opstarten van bijvoeding