Mirjam Iedema – van Loenen

Voor onbepaalde tijd afwezig

“Mijn uitdaging is het gesprek met mensen. De ontmoeting, de hulpvraag helder krijgen en daarna een plan maken met haalbare doelen”.

Mirjam Iedema – van Loenen is in juli 2010 afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens haar studie heeft Mirjam de minor ‘Gedrag en participatie’ gevolgd, waarbinnen zij ook heeft deelgenomen aan de cursus ‘Motivational interviewing’. Gedragsverandering behoort dan ook tot één van haar interessegebieden.

Aandachtsvelden
Ondervoeding
Ouderenzorg
Migranten
Diabetes
Hart-en vaatziekten
COPD
Overgewicht
Zwangeren

Aangesloten bij
Ketenzorg Gelderse Vallei
Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)
Kwaliteitsregister voor Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd)
Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO)
Gecertificeerd diëtist bij het Eerstelijns Ondervoedings Instituut (EOI)